English text Danish text Epee.dk © 2009
 

Nyheder

 

 

· 22. Nov. 2009 »

Idekatotek opdateret til nyt layout

 

· 30. Okt. 2009 »

Turneringsoversigt tilføjet

 

· 21. Feb. 2009 »

Indhold opdateret

 

· 21. Feb. 2009 »

Nyt layout

 

 

 

 

Intro | Stafet, tagfat og løb | Skub | Bold | Reaktion | Handske | Fægterelaterede lege og øvelser | Gode råd, hints og tips | Index (kommer) | Komplet | PDF (kommer)

 

Bold

Stopbold

Stop 1

Rammes man af bolden eller gribes man, er man død og sætter sig uden for banen. Man kommer først med i spillet igen, når personen, som skød en, er død. Når man får bolden, råber man "stop" og alle skal stoppe og må ikke gå længere væk, men gerne tættere på.

Stop 2

Som Leg 1 men, når man er død, sætter man sig ned på banen på sin "ende". Man kan i denne leg også blive levende igen, hvis man får fat i bolden. Jeg har lavet den regel, at man kun bliver levende igen, hvis bolden erhverves uden at man flytter sig, hvilket indebærer at "enden" ikke må løftes fra jorden - ellers bliver det for kaotisk. Vær bare streng med denne regel.

Variation

Stikbold - det samme som stopbold bortset fra at ingen behøver at stoppe, hverken kaster eller offer. I Stik bold kan man også tilføje flere bolde.

Makkerbold

Deltagerne går sammen i par. Legen minder om stopbold / stikbold, men spilles i par. Parrene skal arbejde sammen om at skyde de andre deltagere med bolden. Ved at spille sammen nedlægges flest mulige modstandere. Det hold, som får skudt alle modstanderne, har vundet spillet.

Hvis bolden gribes er kasteren død. Bliver man ramt af bolden er man død. Døde sætter sig ned og kan blive befriet på to måder. 1. Hvis makkeren kaster bolden til den døde (andre par kan ikke befri en deltager på den facon) 2. Hvis bolden kommer i nærheden af den døde, og den døde får fat på den med begge hænder - lav gerne en streng regel om at de døde skal blive siddende præcis der, hvor de blev skudt, og at bolden kun må tages, når begge baller er i gulvet - dvs. ikke noget med at springe op og kravle rundt.

Variation

Legen kan også legens ved at sparke til bolden i stedet for at kaste.

Tæl til 10-bold

Del deltagerne i to hold og stil dem på to rækker overfor hinanden. Den, man står overfor, er ens nærmeste modstander ud over at hele det overforstående hold er ens modstandere. Legen går nemlig ud på at man skal spille en bold til ens hold ved at kaste og gribe. Hver gang man griber bolden, ved at den kastes af en medspiller, får man et point og råber højt det antal points, man indtil videre har opnået, hvorefter man hurtigst muligt kaster bolden til en holdkammerat. Når man har opnået 10 points, skal den man stod overfor lave 10 gange en øvelse, f.eks. englehop, armbøjninger, rygvip, mavebøjninger eller lignende , før modstanderen må fortsætte i spillet. Personen, som har opnået 10 points, fortsætter i spillet med 0 points og kan så igen sende sin modstander til tælling, når 10 points atter er erhvervet.

Høvdingebold

To banehalvdele med plads bag baglinier. Børnene deles op i to hold. Hvert hold vælger en høvding. Hvert hold placeres på en banehalvdel. Høvdingene placeres på baglinien fjernest fra eget hold.

Spillet går ud på at skyde alle på det modsatte hold. Bliver man skudt, løber man ned til høvdingen bag baglinien og skal hjælpe denne med sammen med markspillerne at skyde spillerne fra det andet hold.

Hvis en markspiller griber en markspillers bold, er den grebne død. Gribes en bold, som er kastet fra høvdingens baglinie, indebærer dette en befrier. Den befriede er den fra holdet, som blev skudt tidligst i kampen. Hvis ingen er døde, kan man have aftalt, at befriere kan spares op.

Når der kun er en markspiller tilbage på et hold, kommer høvdingen ind på banen. Høvdingen kan have flere liv. Dette aftales inden kampen.

Det hold vinder, som først får skudt de andet holds markspillere og høvding.

Partibold

Opdel børnene i to hold og find en bold. Det gælder om at spille sammen med dem på sit eget hold og undgå at det andet hold får fat på bolden. Der opnås point ved 5-10 boldberøringer i træk pr hold, man kan evt. lave begrænsninger som forbyder spillerne at bevæge sig med bolden.

Spidsrodsløb

Det ene hold skal løbe mellem to linier i hver sin ende af salen. Det andet hold er i marken med en bold. Deres opgave er, at vinde flere holdkammerater ved at ramme dem med bolden.

Boldtagfat

To kaster bolden imellem sig, alt imens de prøver at fange de andre. Når man er blevet fanget er man med til at fange de andre. Man skal have bolden, når man fanger. Man må max. tage tre skridt med bolden.

Smørklat

Almindelig smørklat

Leges af 3 personer, hvor en person står i midten og forsøger at tage den bold som de to andre afleverer til hinanden. Når personen i midten får fat i bolden bytter han plads med den person som ikke fik afleveret bolden til makkeren.

Bevægelig smørklat

Som ovenstående dog må de to personer som bolden skal afleveres i mellem bevæge sig frit.

Gruppe smørklat

Med mere end 3 deltager, deltagerne står i en rundkreds omkring personen som skal forsøge at få fat i bolden.

Ståtrold med bold

Ståtrold med bold 1

Aktiviteten kører efter samme princip som "Almindelig ståtrold". Der er dog kun mulighed for "helle", når man har en bold.

2-4 bolde medtages i legen afhængig af antal deltagere og deres løbeevne. De frie deltagere arbejder sammen, idet bolden kastes eller overgives til dem, som bliver jagtet af fangeren.

Når man bliver fanget, fastfryser man i den stilling man havde, da man blev fanget. Befrielse foregår ved, at en fri person stiller sig spejlvendt i samme stilling.

Man kan også påføre opgaver til den fangede og befrieren eller det kan bestemme at den, der har bolden og derfor har helle ikke må bevæge sig med bolden.

Ståtrold med bold 2

Med bold kan man også lege legen således at man kun kan blive fanget, hvis man rammes af en bold.

Ultimate - frisbee-spil

To hold på en står bane med hver sin baglinie. Der scores ved at frisbee’en gribes af en medspiller bag modstanderens baglinie. Ved scoring lægges frisbee’en på baglinien og det andet giver den op. Frisbee’en erhverves, hvis det andet hold taber den, så den rører jorden eller ved at man griber den fra det andet hold. Hvis frisbee’en ryger udenfor banen (banen må gerne være meget stor) får det andet hold også frisbee’en. Når man har frisbee’en, må man ikke flytte sig (skridt).

I det rigtige spil må der kun afleveres frem, denne regel gør dog spillet svære og kan derfor udelades.

Stående boldstafet

Del børnene op i hold, med ca. 5-7 personer på hvert. Deltagerne står på række bag hinanden med ca. en armslængde mellem sig. Forreste mand har bolden, på signal føres bolden mellem benene på den første og herefter skiftevis mellem benene og over hovedet. Når bolden når frem til sidste mand kravler denne igennem benene på de øvrige, således at han kommer i front. Legen fortsætter til alle har været igennem et vist antal gange.

Bolden kan erstattes af en handske eller lignende.

Liggende boldstafet

To eller flere hold. Børnene på samme hold ligger på ryggen med bøjede knæ og i forlængelse af hinanden, således at fødderne er ved hovedet af personen foran. Forreste man modtager bolden siddende og fører den videre ved at lægge sig ned og afleverer over hovedet til den næste person som har løftet overkroppen fra gulvet (mavebøjninger), den sidste person i rækken løber op foran og starter igen boldens bevægelse gennem rækken.

Legen fortsætter til alle har været igennem et vist antal gange.

Variation

Som almindelig opvarmningsøvelse, alle ligger i cirkel og modtager og sender et vist antal bolde gennem cirkelen. Jo flere bolde / handsker desto sjovere.

Løft benene boldstafet

To eller flere hold. Børnene på samme hold ligger på ryggen med strakte ben og i forlængelse af hinanden, således at fødderne er ved hovedet af personen foran. Forreste mand starter med bolden klemt fast mellem benene, ruller op på skulderne og afleverer bolden til den bagved siddende som har løftet benene for bedre at kunne modtage den.

Når sidste mand har modtaget bolden løber denne op foran. Holdet som først får alle igennem har vundet.


 

 

 

Epee.dk - Web sted for fægtning.

Epee.dk er et Internet site med fægteresourcer for fægtere og fægteturneringer. Da web sitet er placeret i Danmark, er nogle af resourcerne kun på dansk.

 

Kontakt: E-mail