English text Danish text Epee.dk © 2009
 

Nyheder

 

 

· 22. Nov. 2009 »

Idekatotek opdateret til nyt layout

 

· 30. Okt. 2009 »

Turneringsoversigt tilføjet

 

· 21. Feb. 2009 »

Indhold opdateret

 

· 21. Feb. 2009 »

Nyt layout

 

 

 

 

Intro | Stafet, tagfat og løb | Skub | Bold | Reaktion | Handske | Fægterelaterede lege og øvelser | Gode råd, hints og tips | Index (kommer) | Komplet | PDF (kommer)

 

Idékartotek

Dette idékartotek er i første omgang kommet til via et samarbejde mellem Martin Wiuff (Hellerup Fægteklub), Annette Rasmussen, (DFF B&U-udvalget) og Michael Hansen (Fægteklubben Mahaut)

Idéen med dette kartotek er, at give de mange frivillige fægteinstruktører mulighed for at søge ny inspiration til specielt børne og ungdomstræning. Meningen er, at vi alle skal være med til udvikle dette kartotek. Så hvis du har nogle lege / træningsøvelser som ikke er opført i kartoteket, så send en mail til Michael Hansen.

 For overblikket skyld har vi valgt at dele kartoteket op i forskellige emne-områder, som hver især er repræsenteret med et faneblad.

  1. Forside: Denne side med oversigt og e-mail adresse.
  2. Stafet, tagfat og løb: Inspiration til anderledes konditions- og hurtigheds-træning.
  3. Skub, mas og tramp: Inspiration til anderledes styrke- og balance-øvelser.
  4. Boldlege: Her er lege / øvelser hvori der indgår bolde placeret.
  5. Reaktionslege: øvelser som udfordrer børnenes hurtighed og reaktionsevne.
  6. Handskelege: Lege / øvelser hvori fægte-handsker indgår.
  7. Fægterelaterede lege og øvelser: Indeholder lege / øvelser med benarbejde og våbenteknik.
  8. Gode råd, tips og hints: Her har du mulighed for at dele din erfaring om B&U-træning med alle andre brugere af dette idé-kartotek, men vi vil dog gøre opmærksom på, at kun bidrag med tydelig afsender vil blive vist i netop dette område.
  9. Indholdsfortegnelse: Her er alle legene opført i kapitel orden og i alfabetisk orden.

 

 

 

Epee.dk - Web sted for fægtning.

Epee.dk er et Internet site med fægteresourcer for fægtere og fægteturneringer. Da web sitet er placeret i Danmark, er nogle af resourcerne kun på dansk.

 

Kontakt: E-mail