Ordbog

 • A vou le mit: Dommer beder fægteren om at stille sig ved sin startlinie inden kampen startes.
 • Absence du fer: Fægtning uden klingekontakt.
 • Action de la lame: Bevægelser med klingen.
 • Allez: Dommerkommando om at kampen må starte.
 • Angrebsret: En fordel mht. timing, vindes af den fægter der først starter et angreb, eller som ripostere lige efter en parade på fleuret eller sabel. På kårde er der ikke angrebsret.
 • Attaque: Angreb.
 • Attaque au fer: Angreb med klingekontakt.
 • Attaque avec fer: Angreb med klingebinding (se også pris de fer).
 • Attaque composeé: Sammensat angreb, angreb med en eller flere finter.
 • Attaque directe/Coup droit: Angreb på samme side af modstanderens klinge.
 • Attaque fausse: Falsk angreb.
 • Attaque indirecte:indirekte angreb. Klingen føres til modsatte side af modstanderens klinge
 • Attaque simple: simpelt angreb, angreb i en bevægelse og tempo.
 • Avertissement/Carton jaune: Advarsel eller gult kort, får man to gives modstanderens et Touché. Man kan bl.a. få advarsel ved Jeux dangereux, ved fod udenfor siden af piste, ved manglende respekt for modstander eller dommer, eller hvis ens udstyr ikke virker som det skal når man møder ved piste.
 • Balestra: Et lille hop fremad, bruges ofte sammen med et udfald.
 • Battement (Batté): Et kort slag på modstanderens klinge, ofte anvendt som forberedelse til et angreb.
 • Binding: Man holder modstanderens klinge fast med sin egen klinge.
 • Contre: Våbenspidsen bevægelse “viser” en cirkel.
 • Contre-attaque: Angreb efter modstanderen har angrebet, uden parade.
 • Contre-riposte: Angreb efter modstanderens riposte er pararet.
 • Corps a corps: Modstanderne støder samme (ikke tilladt).
 • Coupe[1]: Et svirpende angreb, hvorved klingen bøjes således at spidsen kommer ind og rammer modstanderen. Dette kaldes også coulet.
 • Coupe[2]: En bevægelse med håndledet der bringer klingen op over modstanderens klingespids, og ned på den modsatte side med et slag.
 • Degagement: “Undvigelse”. Bevægelse rundt om modstanderens skål/klinge.
 • Deplacement: Benarbejde, bevægelse henover pisten.
 • Distance: Afstanden mellem to fægtere.
 • En garde: “På vagt” Fægtestilling, også dommerkommando ved kampens start om at fægterne skal stille sig klar
 • En garde sixte: Udgangsstillingen i fægtning. Våbnet holdes i sixte parade positionen. Fægteren skal stå i denne stilling ved kampens start.
 • Engagement: Klingekontakt.
 • Feinte: Et falsk angreb, der er designet til at få modstanderen til at åbne op for et egentligt angreb.
 • Fente: Udfald (se dette).
 • Flêche: Faldende udfald. Et udfald hvor fægteren nærmest kaster sig mod modstanderen. Det er hurtigere end det normale udfald, men, fægteren har kun ringe mulighed for at parrere, eller undvige når først angrebet er startet.
 • Halte: Stop! Dommeren standser kampen.
 • Invite: Frivillig åbning for modstanderen.
 • Jeux dangereux Dømmes når den ene fægter er ude af kontrol, og rør ved den anden fægter.
 • Marché: Skridt fremad.
 • Parade: En defensiv bevægelse med klingen, der forhindre modstanderen i at ramme.
 • Passage: Fægterne passere hinanden, kampen stoppes (i tilfælde af flêche skal modstanderen dog have tid til sit modangreb, hvorfor dommeren ikke må standse kampen for hurtigt (citat fra FIE’s reglement)).
 • Passé: Et angreb der passere modstanderen, uden at ramme.
 • Passe avant/arriere: Skridt hvor det ene ben passere det andet (forbudt på sabel).
 • Parade: Forsvar mod modstanderens angreb.
 • Préparation: Forberedelse til handling.
 • Pression: Pres på modstanderens klinge.
 • Prêts: Klar?. Dommeren spørger om fægterne er klar til at starte kampen.
 • Prise de fer: Kontrol af modstanderens kling ved kontakt/pres.
 • Opposition: I fægtning skal hånden holdes lidt drejet i forhold til armen, således at klingen peger mod modstanderen. Denne vinkel kaldes oppositionen.
 • Redoublement d’attaque: Gentagelse af samme angreb.
 • Remise: Genoptagelse af et angreb, uden at hånden trækkes tilbage (se også reprise).
 • Reprise: Genoptagelse af et angreb, hvor hånden trækkes tilbage (se også remise).
 • Retraite: Bevægelse tilbage for at undgå modstanderens angreb.
 • Riposte: Et angreb der følger lige efter en parade.
 • Rompre: Skridt bagud.
 • Salut: Hilsen før og efter kamp.
 • Touché: Modstanderen er ramt.
 • Udfald: Armen og kroppen strækkes efter bladet frem mod modstanderen, samtidig med at foreste fod flyttes frem mod modstanderen. Fægterens bagerste for fobliver i jorden. Det er den primære angrebsmåde.

Parader

For at beskrive paraderne anvendes udtrykkende den ydre og indre linie. For en højrehåndet fægter er den ydre linie alt hvad der befinder sig til højre for kården i En Garde stillingen, mens den indre linie er resten. På billedet ovenfor ses en højrehåndet fægters paradepositioner som modstanderen ser dem.

 • Prime (1): En defensiv position hvor tommelfingeren peger nedad, og underarmen er nærmest horisontal, mens bladet er ned lags modsatte side.
 • Seconde (2): Som Octave (8), men tommelfingeren vender nedad.
 • Tierce (3): Samme position som sixte (6), men med håndryggen nedad. Beskytter den høje ydre linie.
 • Quarte (4): Hånden er i En Garde position, men flyttet over i modsatte side, og klingen beskytter den høje indre linie.
 • Quinte (5): Samme som Quarte (4), undtagen at hånden er i en lavere position.
 • Sixte (6): Stort set den samme stilling som En Garde positionen.
 • Septime (7): Parade til nedre indre linie.
 • Octave (8): Som Seconde (2), men tommelfingeren vender opad.