Dette idékartotek er i første omgang kommet til via et samarbejde mellem Martin Wiuff (Hellerup Fægteklub), Annette Rasmussen, (DFF B&U-udvalget) og Michael Hansen (Fægteklubben Mahaut)

Idéen med dette kartotek er, at give de mange frivillige fægteinstruktører mulighed for at søge ny inspiration til specielt børne og ungdomstræning. Meningen er, at vi alle skal være med til udvikle dette kartotek. Så hvis du har nogle lege / træningsøvelser som ikke er opført i kartoteket, så send en mail til Michael Hansen.

For overblikket skyld har vi valgt at dele kartoteket op i forskellige emne-områder, som hver især er repræsenteret med et faneblad.

Baggrund

Denne mappe med træningslege har jeg udarbejdet i samarbejde med Børne – og Ungdomsudvalget, efter at have været børnetræner i et år i Hellerup Fægteklub. Mine to hold er begynderhold med i gennemsnit 14 deltagende børn pr. hold pr. træningsaften i alderen 7-14 år. Vi er to trænere.

Da børn elsker at lege, har det været min plan fra starten at lade idrætten, specielt opvarmningen, integreres i leg. Vi har således sjældent lavet almindelig, traditionel opvarmning, da dette forekommer de fleste børn ualmindelig kedeligt og behovet ikke er nær så relevant, som for voksne idrætsudøvere.

For en del børn er opvarmningslegene den sjoveste del af træningen, da fægtningen kan forekomme svær og desuden er en individuel sportsgren, hvor man skal lære at acceptere sine nederlag foruden blå mærker. For de yngste børn kan det være første gang, disse ting opleves, og i livets skole bør disse oplevelser forekomme – men i små doser ad gangen.

Den mere seriøse tilgang til fægtesporten har jeg overladt til klubbens fortsætterhold, hvor børnene kan fortsætte, når en sjov og langsom tilvænning til sporten forhåbentlig har skabt en nysgerrighed, interesse, koncentrationsevne og tålmodighed til at arbejde mere seriøst med fægtningen. På børnebegynderholdet er det mest for sjovt.

Da jeg startede træningen, havde jeg kun meget lidt erfaring med at undervise børn i idræt. Jeg havde derfor behov for inspiration. Jeg fik trænere og fægtemestre til at give mig idéer og fandt et par håndbøger om børnetræning og børnelege. Tak til alle og lad mig med det samme indrømme, at jeg har hugget og kopieret det meste og selv fundet på lege eller suppleret andres lege lidt.

Da jeg selv har en dårlig hukommelse og ikke er god til at arbejde uden planlægning, opstod der et naturligt behov for mig til at skrive lege og aktiviteter ned. Det er disse lege, jeg nu giver videre til inspiration for dig, der selv træner børn i fægtning.

De fleste af legene har jeg afprøvet under den ugentlige børnetræning i fægteklubben. Faktisk har vi formået at få lavet et meget varieret program hver gang. Den samme leg er sjældent leget mere end to gange. Børn er dog ret konservative og vil gerne lege den samme leg igen og igen, så denne variationsgrad er strengt taget ikke altid nødvendig. I min undervisning har vi 2 timer til rådighed på en træningsaften, heraf bruges ca. 50 minutter til opvarmningslege, 15 min. til benarbejde (oftest med legeelementer), efterfulgt af 10 min. pause, hvorefter der i de sidste 45 min. fægtes under opsyn og gives lektioner.

Rekvisitter

I vores udvalg af lege har vi forsøgt at tage hensyn til, at en fægteklub sjældent har et stort udvalg af rekvisitter så som bolde, kegler og hulahopringe, hvorfor mange i øvrigt udmærkede lege, som kræver sådanne remedier er valgt fra. De fleste lege i dette hæfte kræver således kun et fåtal af rekvisitter ud over, hvad der naturligt findes på en fægtesal.