Fægtestratego

Legen kræver megen løbeplads (gymnastiksal, bedre en fodboldbane eller et område med gemmesteder). Legen kræver min. 24 deltagere for at være sjov. Deltagerne deles i to hold. Hvert hold vælger en person, som udnævnes til strateg og skal sende holdets spillere ud for at dræbe det andets holds spillere. Spillet er inspireret af det gammelkendte Stratego-brætspil, men her er deltagerne levende brikker, som kan slås ud af spillet. Alle spillere får kort med deres briks navn. På kortet er anført, hvem de kan dræbe og hvem de slås ud af kortet. Man kan spille med har helle bag sin egen en baglinie i hver banehalvdel.. Man bærer kortet i hånden. Når man bliver fanget, rørt, skal den man røres af og man selv vise hinandens kort. Den med den laveste værdi dør. Bag baglinien sidder holdets strateg Den døde løber hjem, umiddelbart efter at have udleveret sit kort til sin banemand, til sin egen baglinie og får udleveret et nyt kort, indtil strategen ikke har flere kort at dele ud. Den overlevende får den dødes kort og skal ligeledes straks løbe til sin baglinie og aflevere kortet til holdets strateg. Han kan ikke tages undervejs og kan ikke fange andre, så længe han ikke har afleveret det erobrede kort. Hvis man ikke spiller med helle bag baglinien, hvilket gør spiller mere aktivt, så skal man forlade baglinien umiddelbart efter at have fået udleveret et nyt kort eller havende afleveret et erobret kort. Hvis begge har ens kort bytter de kort og løber hjem over baglinien og overgiver kortet (dobbeltnederlag). Man kan godt lave flere kort end der er spillere, idet døde spillere løber hjem og får et nyt kort af strategen. Det er sjovest, hvis alle kan dø en 3-4 gange, men så skal der laves rigtig mange kort. Man må ikke bytte kort indbyrdes og skal således altid beholde det af holdets strateg udleveret kort. Spillet er slut, når et af holdene har erobret det andet holds kort eller når en fastsat tid er udløbet (holdet med flest kort og bedste kort vinder i givet fald). Det tager en del tid at lave de mange kort, men de kan jo bruges igen.

Kort (angiv kortets styrke på selve kortet, lav en tegning af kortets funktion/person, lav kort i to forskellige farver til de respektive hold, klassiske farver er blå og rød, lav kortene af pap og laminer dem eller kom hvert kort i et chartek, lav få stærke kort, flere mellem gode kort og mange dårlig kort, husk at lave samme antal af hvert kort til hvert hold):

Fægtemester: slår alle, undtagen Kadetten
Formand: slår alle undtagen Fægtemesteren og Kassereren
Træner: slår alle undtagen Formanden, Kasseren og Fægteroden
Børnetræner: slår alle undtagen Fægtemesteren, Formanden og Træneren
Kasserer: slår alle undtagen Fægtemesteren, Træneren, Børnetræneren og våbenmesteren.
Kadet: slår alle undtagen Formanden, Træneren, Børnetræneren og Kasseren.
Fægterod: slår alle undtagen Fægtemesteren, Formanden, Børnetræneren, Kasseren og Kadetten.
Pusling: slår kun Våbenmesteren og Minioren
Våbenmester: slår kun Kasseren og Minioren.
Minioren: slår ingen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *