Planlægning

Som de siger i Forsvaret: “Selv ikke det største svineheld kan overgå en god plan”.

Man er mest tryg ved sin undervisning, hvis man på forhånd har planlagt, hvordan undervisningen skal foregå. Efter et stykke tid som træner, tager det ikke lang tid at tilrettelægge undervisningen. Dette kan f.eks. gøres på vej hen til træningsstedet.

Det er svært at nå et mål uden en plan. Din autoritet som træner sættes over styr, hvis det hele blot er op til børnene selv og du virker rådvild. Dette gør måske ikke så meget under opvarmningen, men det kan få konsekvenser under benarbejdet, tekniktræningen og lektionerne.

Hvis du er alene om træningen, er det endnu mere væsentligt at du på forhånd har gjort dig klart, hvad der skal foregå på træningsdagen, da du ikke har nogen at støtte dig til.

Under planlægningen vil det ofte være relevant at overveje, hvem det er du har med at gøre? Helt generelt: Husk det er børn. Mere specifikt kan det være fornuftigt at stille sig selv følgende spørgsmål inden valget eller fravalget af en konkret leg: Hvordan er alderssammensætningen? Hvad kan børn fysisk gennemføre?. Hvad kan de holde til psykisk? Hvad synes børn er sjovt? Tænk på da du selv var barn, måske virker det nu kedeligt at lege ettagfat eller lave gætteleg, men dengang var det sjovt. Hvem er rollemodeller på holdet – udover dig selv? Hvilke børn er der særlige problemer med.? Hvordan er holdet adfærdsmæssigt og socialt?

Legen skal appellere til så mange deltagere som muligt. Alle skal være aktivt med. Legen skal være let at organisere. Antallet af regler, variationer af legen og den fysiske sværhedsgrad bør tilpasses børnenes alder og bør stille forskellige krav til deltagerne. Legen bør have nogle variationsmuligheder. Legen skal være idrætspræget, men dette behøver ikke altid at indebære en meget fysisk aktivitet. Det kan også være en leg der f.eks. understøtter koncentrations – og koordinationsevne.

Hold tidsrammerne så der også bliver tid til benarbejde, fægtning og lektioner. Afsæt også tid til hyggesnak og til almindelig orientering om fægtningen. Hvornår er der stævne, hvem er gode, hvordan repareres et våben, hvad er sejt, kan Zorro virkelig fægte o.s.v.?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *