Styring

Det er dig, som er træneren, ikke børnene. Vær konsekvent. Børnene må acceptere, at det er dig der tilrettelægger træningen og sætter spillereglerne. I børns almindelige leg er der ofte også regler, men ikke een autoritet der styrer overholdelsen. Da aktiviteten ofte er tidsbegrænset og har et formål (idrætsudøvelse) og blandt andet derved adskiller sig fra almindelig leg, er det nødvendigt med en vis styring fra trænerens side. Det er ikke et fritidshjem men en fægteskole og rammerne er ligesom i en gymnastiktime i skolen. Normalt accepterer børnene denne styring uden, at der opstår problemer. Indenfor denne ramme kan både du og børnene have det sjovt.

Naturligvis kan man lege det, som børnene foreslår, hvis det passer ind i ens program. Men børnene er der også for at få nye oplevelser og det, som et barn foreslår, er ikke altid det, som et andet barn vil eller kan lege. Det nytter f.eks. ikke at gå ind på et forslag om at spille basketball, hvis halvdelen af børnene ikke har lyst eller er for små. Man kan dog godt lave afstemninger om, hvad der skal laves og prioritere ønskerne, så man først leger det ene i fem minutter og så laver det andet i fem minutter.

Jeg plejer at gøre det klart for børnene, at forslag kan stilles før eller efter træningen, men ikke under træningen; for der har jeg mit program. Nogle dage tager vi så en “fridag”, hvor børnene bestemmer træningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *