Signal- og refleksleg

Børnene står i en rundkreds med hinanden i hænderne. Børnene får besked på at et signal, et klem i hånden, vil blive sendt venstre om, således at man straks skal sende et modtaget klem videre. Der kan tages tid på, hvor hurtigt klemmet er om at nå rundt.. Alle undtagen træneren har lukkede øjne. Legen gentages 3-4 gange. Børnene bedes om at koncentrere sig. Legen træner børnenes reaktionstid på en bevægelse, som de har en forudgående viden om skal foretages. Det går hurtigere og hurtigere at sende signalet rundt.

Herefter får børnene besked på, at de ikke ved, hvorfra håndtrykket kommer og hvornår. De skal stadig omgående sende signalet videre. Normalt vil dette tage længere tid.

Dernæst får børnene besked på, at de stadig ikke ved, hvorfra håndtrykket kommer, men træneren sender nu håndtrykket tre fire gange den samme vej rundt. Børnene indstiller sig på at håndtrykket kommer fra den samme side, men nu sendes det den anden vej. Man kan også variere med et dobbelt håndtryk og se om træneren også får et dobbelt igen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.