Ståtrold

Almindelig Ståtrold

Et område passende til deltagerantallet afgrænses.

En person vælges til fanger. Fangeren “tikker” de øvrige ved at røre dem. Når man er rørt, stiller man sig i bredstående stilling og kan befries ved, at en fri person løber mellem benene på den fangne. Man har “helle”, så længe man befinder sig mellem benene på en fanget.

Aktiviteten forsætter indtil alle er taget eller i f.eks. to minutter. Så skiftes der til ny(e) fanger(e).

Ståtrold med tælling

Formålet med “Ståtrold med tælling” er at fangerrollen hurtig skifter.

Når fangeren fanger en fri person, siger han “Stå 1”. Ved den næste siger han, “Stå 2”. Ved tredje fangst siger han, “Stå 3”. Mens “Stå 1” og “Stå 2” befries efter normale regler, bliver den 3. fangst den person, som skal være den ny ståtrold.

Lad børnene bestemmer, hvilket nummer, som medfører fangerrollen.

Ståtrold med spejl og koldbøtter

Kan leges efter både Almindelig Ståtrolds” – og “Ståtrold med tællings”-regler. Variationen går ud på, at den fangne i stedet for spredte ben får en idrætslig opgave at udføre, som en fri person skal kopiere 3, 5 eller evt. 10 gange for at befri. “Helle” opnås ved at slå kolbøtte. I det øjeblik man begynder på en kolbøtte, skal fangeren løbe efter en anden person.

Parvis ståtrold

Kører efter samme principper som “Almindelig Ståtrold” og “Ståtrold med tælling”, men al bevægelse foregår parvis. Når man er taget dannes bro. Befriere laves ved at et andet par løber gennem broen.

Stil evt. krav om forskellige broer til de forskellige hold: Broen må kun have 2 ben, en siddende bro ect.

Ståtrold med bold 1

Aktiviteten kører efter samme princip som “Almindelig ståtrold”. Der er dog kun mulighed for “helle”, når man har en bold.

2-4 bolde medtages i legen afhængig af antal deltagere og deres løbeevne. De frie deltagere arbejder sammen, idet bolden kastes eller overgives til dem, som bliver jagtet af fangeren.

Når man bliver fanget, fastfryser man i den stilling man havde, da man blev fanget. Befrielse foregår ved, at en fri person stiller sig spejlvendt i samme stilling.

man kan også påføre opgaver til fangne og friere.

man kan bestemme at den, der har bolden og har helle ikke må bevæge sig med bolden.

Ståtrold med bold 2

Med bold kan man også lege legen således at man kun kan blive fanget, hvis man rammes af en bold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *