Vælt flasker

Flaske leg 1

Legen kræver adgang til et antal vandhaner og kan blive våd. På midten af banen tegnes en stor cirkel, hvori placeres alle de tomme flasker og et antal flaskekasser. Flaskerne hældes ud af kasserne.

De to hold får en base tegnet med cirkel i lige stor afstand fra den store cirkel og fra vandhanerne.

Legen går ud på at fylde flest flasker med vand og få dem indenfor sin base, hvor flaskerne har helle. Legen varer max. 5 eller 10 min. afhængigt af afstanden til vandhanerne eller indtil alle flasker er fyldt og bragt i til baserne.

Alle kneb gælder. D.v.s. at man gerne må stjæle flasker fra hinanden, men naturligvis ikke, når disse er placeret i basen, hvor der er helle. Man må også gerne sprøjte med vand. Også her kan der gives flere points for store flasker.

Taktisk kan man opsplitte sit hold i påfyldningsteams, transportteams og tæskehold (stjælehold).

Mens børnene tørrer vand op ved vandhanerne m.m. stillerne træneren flaskerne op til Flaske leg 2.

Eller taberholdet tørrer op, mens vinderholdet stiller flasker op efter trænerens anvisning.

Flaske leg 2

Legen kræver 100-200 tomme flasker og derfor en del forberedelse. Bruger man glasflasker er det mest hensigtsmæssigt at lege legen på en græsplæne (en halv fodboldbane). Benytter man plastflasker, bør disse fyldes med vand, så de ikke bliver for nemme at vælte. Dette er et stort arbejde, men det kan løses snildt ved at kombinere legen med Flaskeleg 1. Indendørs kræver legen en hel gymnastiksal.

Flaskerne stilles op i kaotisk uorden over hele området. Ingen flasker må stå så tæt, at de støder sammen, når de væltes. Afstanden kan f.eks. være 1-2m.

Børnene deles i to hold. Ingen af holdene ved på forhånd, hvem der skal gøre hvad og hvor lang tid legen varer (1-2 minutter er passende, da legen kan føre til en del skærmydsler).

Det ene hold skal vælte flasker; det andet hold skal rejse dem op igen. Når tiden er gået, tælles antallet af opretstående flasker.

Flaskerne må kun væltes med hånden (tippes) . Sparker eller slår man til flaskerne, dømmes man ude.

Man må ikke rejse flasker eller vælte flasker, efter at tiden er gået. Dette giver 5 strafpoints pr. væltet flaske. En væltet flaske må ikke flyttes, idet den rejses op.

I anden runde byttes rollerne om.

Variation

Man bruger forskellige flaskestørrelser, således at de store giver flere points, hvilket gør legen mere taktiskudfordrende.

Såfremt man bruger plastflasker og vil have dem fyldt med vand, kan følgende lege anbefales, så træneren slipper for arbejde.

Flaske leg 3

Legen er opfundet af en doven træner, som ikke gad tømme alle flaskerne igen, idet dette også gøres til en konkurrence.

Alle de fyldte flasker fra Flaske leg 2 og / eller Flaske leg 1 placeres i en stor bunke. Det anbefales at denne leg kun leges udendørs. Vejrliget har erfaringsvis ingen betydning for de kække. I en afstand af 10 meter fra bunken har hvert hold sin base/helle, som aftegnes med en cirkel eller lign.

Legen går ud på at få tømt alle flaskerne og få bragt de tomme flasker i sikkerhed indenfor sin base/helle. Igen gælder alle kneb. Man må gerne stjæle hinandens flasker og man må gerne tømme flaskerne ud over hinanden. Det sidste behøver man ikke fortælle inden legen starter – det kommer nok helt af sig selv. For retfærdighedens skyld bør træneren eller trænerne være med på holdene eller få deres egen base, så børnene kan få afreageret på trænerne. Det hold med flest tomme flasker efter en given tid eller til alle flasker er bragt i sikkerhed har vundet.

Points fra Flaske leg 1, 2, og 3 kan tælles sammen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.